House of Hospitality

House of Hospitality

Introductie

House of Hospitality, dé ontmoetingsplek voor een topgastvrij Den Haag.

Welkom bij House of Hospitality!

Gastvrijheid is een belangrijke drijfveer in Den Haag. De bezoekers van de (binnen)stad een hartelijk welkom bezorgen, ze verrassen en verwonderen en een band met ze opbouwen. Het doel is om trouwe bezoekers te creëren, die hun passie voor de stad met anderen delen.

House of Hospitality werkt  aan twee belangrijke doelstellingen:

Iedere bezoeker van Den Haag een top gastvrije beleving geven
Elke ontmoeting in Den Haag een gastvrije ontmoeting maken

Haagse ondernemers en organisaties in beweging brengen met gastvrijheid, daar gaat het om binnen House of Hospitality. Door te inspireren over de waarde en kracht van gastvrijheid, te verbinden (ondernemers, onderwijs en overheid) en door het delen van kennis en tools dragen we bij aan een duurzaam gastvrij klimaat in de stad! House of Hospitality is een plek voor kruisbestuiving, het vinden van gezamenlijke kansen en het bouwen aan (onverwachte) relaties. De leden van de community richten zich daarbij op de ´visitor journey´ en de ´touch points´ waar de ontmoetingen met bezoekers van de stad plaatsvinden.

City Hospitality

Gastvrijheid is de kunst mensen oprecht welkom te heten. In deze context is stedelijke gastvrijheid (City Hospitality) steeds belangrijker geworden in onze economische en sociale omgeving.

We weten dat een tevreden gast langer verblijft, meer spendeert, vaker terugkeert en positief commentaar doorgeeft. Een gastvrije stad is niet alleen belangrijk voor toeristen of dagjesmensen; gastvrijheid heeft ook een positieve invloed op het leefplezier van bewoners en het zakelijk klimaat voor bedrijven en werknemers.

Voel je je ergens welkom, dan leidt dit tot verbinding met deze plek. Enthousiaste bezoekers worden fans, bewoners worden ambassadeurs en bedrijven worden belangrijke visitekaartjes van de stad.

Componenten van City Hospitality zijn:

 • Het welkome product van de stad
 • De welkome atmosfeer in de stad
 • Het welkome gedrag van de mensen in een stad
 • De beleving van deze factoren door bewoners, bezoekers en bedrijven

Booklet: How Hospitable is your city?

 

Work in Progress

Kijkje in de keuken

Kleinschalige ontmoetingen, te gast bij een gastvrije Haagse host waarin gastvrijheid centraal staat en die deelnemers inspireert om met tips en ideeën aan de slag te gaan in hun eigen organisatie.

Zelf deelnemen aan een kijkje-in-de-keuken-sessie of er zelf een organiseren? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Overzicht Kijkje in de Keuken 2017/2018:

Volvo Oceans Race 2018

De finish van de Volvo Oceans Race 2018 in Den Haag is een event dat zijn weerga niet kent! Hoe kunnen we het bezoek aan Den Haag tot een onuitwisbare indruk maken? De atmosfeer en de boten met hun bemanningen staan natuurlijk centraal, maar oprechte gastvrijheid zal de beleving versterken en bezoekers tot herhaalbezoek toe zetten. Hier zullen verschillende studenten een actieve bijdrage aan leveren!

Meedoen aan het onderzoek? Neem dan contact met ons op via info@houseofhospitality.com

Gastvrijheidsbeleving Monitor

In samenwerking met het marktonderzoekbureau Mobile Centre zal House of Hospitality een reeks onderzoeken naar stedelijke gastvrijheid organiseren. Er wordt onderzocht hoe bezoekers de atmosfeer, het product en de human touch ervaren. Een eerste pilot vond plaats in de steden Utrecht, Eindhoven, Almere en Den Haag. Wat we hieruit leerden, wordt nu vertaald naar een nieuw meetinstrument waarbij de city NPS centraal zal staan. Geïnteresseerd om mee te denken of te doen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Kennisbank

Voor het lectoraat City Hospitality / House of Hospitality doen studenten en docenten in samenwerking met, of in opdracht van bedrijven en organisaties onderzoek naar stadsgastvrijheid. Wat of wie maakt het verschil voor welke doelgroep? Wat betekent dit? En hoe zorgen we voor duurzame positieve stadsbeleving?

Hieronder tref je een selectie aan van verschillende onderzoeken. De rapporten zijn klikbare links.

Onderzoeken rond stadsgastvrijheid Den Haag

Ambassade van Den Haag
Hotelschool The Hague is initiator, oprichter en kennispartner van een uniek initiatief: Cityhosting, dat zorgt voor gastvrije ontmoetingen in de openbare ruimte. Tijdens WK Hockey 2014 is De Ambassade van Den Haag geïntroduceerd, een netwerk van vrijwilligers die zorgen voor een gastvrij welkom in de stad. Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een volwaardig cityhospitality programma. Lees hier meer over Ambassade van Den Haag.

Het lectoraat is kennispartner en inspirator.

Hoofdstuk boek Brand Design

Kennispapers
Het lectoraat deelt onderzoekuitkomsten in onderzoekgroepen / congressen en journals:

Business Cases

Gastvrijheid loont. Gastvrij gedrag, omgeving en producten heeft waarde. Onze passie is deze waarde aan te tonen, bedrijven aan te sporen hiermee aan de slag te gaan.

Door middel van mystery visits leggen studenten de touchpoints bloot die het verschil maken in klantbeleving. Met het management wordt bepaald welke interventies tot winst in klantbeleving leiden. Hierna meten we de impact van de gastvrijheidsinnovaties.

 • De Culturele Hospitality Business Case
  House of Hospitality onderzocht in samenwerking met de Culturele Business Case het effect van gastvrijheid bij culturele instellingen zoals het Zuiderstrandtheater.

Lees meer over hoe gastvrijheid in de cultuursector loont in de Business Case.

 • Business Case van Rotterdam The Hague Airport
  Onder het thema ‘My Certified Smile’ loopt het gastvrijheidsprogramma van de luchthaven, dat in samenwerking met Hotelschool The Hague is ontwikkeld. Bij RTHA moet snelheid en efficiency samengaan met een top gastvrijheidsbeleving. Is dit haalbaar en heeft het effect? Onderzoek wijst uit dat er duidelijke, positieve samenhang is tussen een top gastvrijheidsbeleving en de waarschijnlijkheid dat iemand terugkeert. Nog niet alles kan worden onderbouwd, maar gastvrijheid op de luchthaven loont!

Geïnteresseerd om in samenwerking met Hotelschool The Hague jouw eigen business case op te zetten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

City Hospitality Toolkit

Maak gebruik van onze tools die de gastvrijheidsperformance van jouw organisatie versterkt …

 • Personality test (web-based) die gastvrij gedrag voorspelt
  Een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, die ingezet kan worden in de werving van personeel met een belangrijke rol in het directe contact met de klant.
   
 • Kaartspel voor selectie, motivatie, training van gastvrij personeel
  Vul het traditionele sollicitatiegesprek aan met oefeningen rond beeldassociaties en gastvrijheids-DNA en discussie over stellingen en dilemma’s rond gastvrij gedrag. Dit kaartspel helpt hierbij.
   
 • E-learning Cityhospitality laat kennis maken met de stad
  Den Haag Marketing heeft een uitgebreid e-learning programma ‘op de plank’ met een groot aantal onderwerpen rond stadskennis, actuele thema’s en specifieke bezoekersdoelgroepen van de stad. Hotelschool The Hague heeft hieraan meegewerkt. Maak er gebruik van.
   
 • Welkomstprogramma voor nieuwe werkers in de Haagse toeristisch sector.
  We bieden dit programma aan in open inschrijving voor nieuwkomers (of andere geïnteresseerden) in de Haagse toeristische sector; of als in-company programma. In het laatste geval stemmen we de invulling natuurlijk nauw af met het bedrijf.

Geïnteresseerd in een van deze tools of in het E-learning programma? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Hospitality Research Centre

Nieuwsbrieven

Zie hier een overzicht van onze recente nieuwsbrieven:

Werkgroep Hospitality

In de samenwerkende community House of Hospitality wordt samengewerkt aan dit gastvrijheidsdoel. Horeca, retail, cultuur, de stadsdelen, samen met de gemeente en Hotelschool The Hague zetten zich hiervoor in. Een werkgroep die verschillende achterbannen vertegenwoordigt initieert projecten van onderzoek, kennisdeling en motivatie. Het gaat om de bewustwording dat gastvrijheid loont en de nodige inspiratie om hiermee aan de slag te gaan.

 • Sjoerd Sybesma (voorzitter); General Manager Hilton The Hague, namens MKB Den Haag en 3-4-5 sterren hotels
 • Hester Bunnik, Smart Shopping Den Haag, namens de retail sector
 • Diederick van Eeden, Manager Business Events Zuiderstrandtheather, namens de culturele sector
 • Ad Dekkers, Bureau Binnenstad
 • Ryan Spencer, Stichting Beach Resort Kijkduin
 • Hans Doets, Den Haag Marketing
 • Anil Soekhoe, Hop & Stork, namens KHN Den Haag
 • Judith van Delft, Gemeente Den Haag Economie & Toerisme

Sponsors & Partners

De werkzaamheden van House of Hospitality worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag.
Daarnaast zet een groot aantal partners zich in met energie, daadkracht en tijd!

This is The Hague

Hotelschool The Hague

Den Haag Marketing

Binnenstad Den Haag

Haags Retail Punt

Kijkduin Beachresort

Bureau Binnenstad

Ons Team

Karoline Wiegerink en Jan Huizing vormen samen het research-team CityHospitality aan Hotelschool The Hague, Hospitality Business School.

Karoline is econoom en marketeer. Naast haar onderzoekactiviteiten als lector werkt zij als adviseur, trainer, inspirator of coach voor organisaties die met gastvrijheid het verschil willen maken. Hoe krijg en houd je de gast, klant, cliënt, passagier, etc. echt in het hart van de onderneming? Hoe kan gastvrijheid duurzaam verankerd worden? En hoe de wordt de waarde van de gastvrije organisatie - de return on hospitality - zichtbaar gemaakt? Dat zijn vragen waar Karoline waarde toevoegt.

Jan is bedrijfskundige met expertise in strategie en marketing. Hij heeft ruime ervaring in commerciële managementfuncties bij gerenommeerde dienstverleners en zet zich nu in als lecturer, coach en onderzoeker in een internationale omgeving. Hij kijkt vanuit de klant/bezoeker, met oog voor de andere stakeholders en bouwt graag mee aan praktische en duurzame oplossingen die écht waarde toevoegen.

Zij zijn, samen met Citymarketing Den Haag, initiatiefnemer van het Haagse House of Hospitality, de community voor Haagse toeristische stakeholders die met gastvrijheid het verschil willen maken en zet zich in voor een topgastvrij Den Haag.

‘Cities are to be judged by their welcome’ – een excellente hardware en infrastructuur is niet meer genoeg om je als binnenstad te onderscheiden, bezoekers enthousiast te maken, te verrassen te verbinden en daarmee vaker terug te laten komen en meer te laten besteden. Aandacht en de personal touch zijn belangrijke factoren die het verschil maken… Mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn in je binnenstad. Als jurylid van de Beste Binnenstad van Nederland gaat onze aandacht vooral uit naar deze aspecten!

Lees de City Hospitality brochure:

Contact