Toolkit

Toolkit

Inleiding

De City Hospitality Toolkit is ontwikkeld vanuit verschillende onderzoeken van het Research Centre. De Tools en voorbeelden helpen bij het ontwikkelen van stadvisies en programma’s met een verbeterde belevingservaring als einddoel.  De Toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

·         Bewustwording
·         Inzicht
·         Visie
·         Keuze en Focus
·         Programma’s
·         Dashboard

De stappen van de Toolkit hebben een logisch verband, maar staan niet in een vaste volgorde. Er kan willekeurig doorheen gebladerd worden om  ideeën en visies te inspireren.  

 

 

 

 

Bewustwording

Succesfactor
Stadsgastvrijheid is tot alle haarvaten van de stad doorgedrongen.

Hoe
Het Ritz-Carlton hotel is een van de top hotels op het gebied van gastvrijheid. Waarom?
Door de manier waarop zij stakeholders betrekken, en specifiek de werknemers. Elke werknemer heeft het recht om dagelijks 2000$ aan kosten te maken, alleen om de gast een "wow" moment te geven.
Betrokkenheid van de VVV zorgt voor meer gastvrijheid in de stad, en uiteindelijk zelfs een hogere besteding!

Waarom
Onderzoek laat zien dat een (meer dan) tevreden gast:

·         Langer blijft
·         Meer uit geeft
·         Vaker terug komt
·         Meerdere bezoekers mee trekt
·         Een hogere kwaliteit van leven heeft

Inzicht

Succesfactor
De stad heeft inzicht in de belevingservaring van de kerndoelgroepen van de stad.

Hoe
Stel een persona op van de verschillende kerndoelgroepen van de stad. Bekijk de stad vanuit het perspectief van deze specifieke mensen, met oogpunt voor de tops en downs. Neem de hele persona  journey in beschouwing, ga uit van de hele reis die de bezoeker doorloopt; niet alleen het verblijf in de stad, maar ook ervoor en erna: oriëntatie-heenreis-aankomst-verblijf-vertrek-herinnering. 

Waarom

Voordat er aan strategieën gewerkt kan worden is het belangrijk te beseffen; Waar staan we nu? Waar liggen de hoge en de lage punten van mijn stadsbeleving?
Hoe wordt de gastvrijheid ervaren vanuit de volgende drie perspectieven?

·         Bezoekers
·         Bewoners
·         Bedrijven

Visie

Succesfactor
De stad heeft een duidelijke visie omtrent stadsgastvrijheid

Hoe
Lees de stadsvisies van andere steden als voorbeeld.

Waarom
Stadsgastvrijheid werkt alleen als er een duidelijke visie is, en als deze visie geïmplementeerd is in collegeplannen en in de visie en plannen van uitvoeringsorganisaties.
Van essentieel belang is het inspelen op de belevingswereld van de verschillende stakeholders met als doel: waarde creatie bewerkstelligen.
Om dit doel te bereiken, moeten er strategische keuzes worden gemaakt. Hoe maak je deze keuzes? 

Lees hier de visies van andere steden:

Rotterdam
Den Haag
Maastricht

 

Keuze en focus

Succesfactor
Er is een duidelijke strategie gekozen waar de stad heen gaat

Hoe
Zoek de “match” tussen die drie factoren en baseer daar de keuze en focus op.
De volgende vragen moeten beantwoord worden:

·         Waar staat de stad over 10+ jaar?
·         Wat zijn de doelen, ambities?
·         Wat wil de stad bereiken?
·         Wat zijn de eisen van de kerndoelgroepen?
·         Hoe kunnen ze bereikt worden?
·         Hoe kan de stad de doelgroep een onvergetelijke ervaring geven?
·         Wat maakt hen écht blij?

Waarom
“Strategy  is about choices: You can't be all things to all people.” - Michael Porter

Voordat er een uitvoeringsplan ontwikkeld kan worden, is het belangrijk keuzes te maken zodat de stad hét verschil kan maken voor de kerndoelgroepen.

Programma's

Succesfactor
Er zijn samenhangende en SMART doelstellingen, die regelmatig worden geëvalueerd.

Hoe
Zie hiernaast verschillende voorbeelden hoe steden doelstellingen in concrete programma’s hebben vertaald op het gebied van :

·         E-Learning
·         Innovatie
·         Hosts

Waarom
Om op een concrete manier de gastvrijheidsbeleving te verbeteren, en de vastgestelde strategie tot een tastbaar belevingsbeeld te vertalen. 

Dashboard

Succesfactor
Er is een SMART doelstellingenkader dat regelmatig wordt geëvalueerd.

Hoe
Breng de doelen van de stad in kaart, en weg ze op tegen de behaalde resultaten. Visualiseer de informatie op een duidelijk en intuïtieve manier om het voor alle partijen duidelijk te maken.
Gebruik de piramide hieronder om prioriteiten te stellen in de gekozen indicatoren.

Waarom
Met een dashboard is het duidelijk welke programma's werken, en welke verbeterd moeten worden. Door het dashboard intuïtief te maken wordt iedereen in het proces betrokken.

Contact

Contact us